logo
mer om zanzibar

 


Här ses lekskeppet Zanzibar som tremastare invid Glasbergsskolan i Mölndal

  • Atmosfär och känsla  
• En skulptural form som stimulerar fantasin
• Varierbara storlekar
• Lek för flera åldersgrupper
• En långsiktig kvalitativ investering
• Gällande säkerhetsnormer

 

Lekskeppet Zanzibar är en produkt som formgivare Lasse Jonsson tagit fram där själva formspråket ska stå i centrum och ge näring till barnens fantasi. Det svängande och krängande skeppen med snedställda master, ger med sin ide och for,m startskottet till fantasin att växa. Vissa delar är överspolade av sandhavet. Det är bara för, akter och master som sticker upp. Både fören och aktern innehåller vindlande gånger där det inte är helt givet att man kan hålla reda på varandra. Det är något av skrymslets, skjulets eller loftets hemlighetsfulla upplevelse som kommit med som komponent i skeppet. I dagens planerade och iorningställda lekmiljö är det viktigt att inte städa bort denna känlsa. Ibland gör man det och något går förlorat.

Skeppet är ochså gjort för att kunna samspela med kringmiljön. På resor gör man ju som bekant strandhugg. Stenhällar, kringliggande träd och annat får då en viktig betydelse i det sammanhanget. Det monteras i en svängd eller kringlande bågform och får därigenom ett förhållande till det som är runt omkring.

fish
mer om zanzibarreportagebarn tyckerbildspel miljöer
medlad olikanedlad mil
3dspacerritningsunderlagkontakt
©2013 Tredimensionell Form