logo
mer om zanzibar

 

 

Hur upplever barnen Zanzibar?
Med Zanzibars delvis upplösta former fins plats för barnens egen fantasi att fylla i.

Barn från Glasbergsskolan i Mölndal ritatade några bilder av deras nya lekskepp ZANZIBAR!

 
   
   
   
       

fish
mer om zanzibarreportagebarn tyckerbildspel miljöer
medlad olikanedlad mil
3dspacerritningsunderlagkontakt
©2013 Tredimensionell Form